lunes, 10 de diciembre de 2012

OXOÀCIDS.

Són composts de fórmula general  HxEyOz, on E és un element no metàl·lic o bé un metall de transició amb estat d'oxidació elevat (per exemple, Cr o Mn).

+ Amb la nomenclatura tradicional o clàssica  s'anomenen com àcid i a continuació el nom de l'element no metàl·lic amb la terminació i el prefix adequats per indicar la seva valència. Per exemple:

HClO              el clor és clor (I) per tant àcid hipoclorós

H2CrO4             àcid cròmic

+ Es poden formular fent primer la fórmula de l'òxid del no metall i a continuació sumant-li una molècula d'aigua. Per exemple, per formular l'àcid sulfúric, primer formulam l'òxid sulfúric, SO3, i després li sumam aigua:  SO3 + H2O = H2SO4.
àcid clorósCl2O3 + H2OH2Cl2O4HClO2
+ Amb la nomenclatura sistemàtica, s'indica el nombre d'oxígens que té l'àcid amb un prefix numeral seguit de la partícula oxo; a continuació s'anomena l'arrel de l'element acabada en at seguida de la valència de l'element dins parèntesi i per acabar s'afegeix d'hidrogen. Per exemple:

                     HBrO3            trioxobromat (V) d'hidrogen


    Hi ha encara una altra possibilitat: emprar la terminació  -ic en lloc de -at començant el nom per àcid i prescindint d'anomenar l'hidrogen. Exemples:

                   H2SiO3          àcid trioxosilícic (IV)No hay comentarios:

Publicar un comentario