lunes, 10 de diciembre de 2012

Sismes.

Els sismes es produeixen quan s'allibera de manera instantànea l'energia acumulada de l'interior de la Terra.

S'origina en el punt calent de la Terra en la litosfera, en el hipocentre. Les ones sísmeques estan captades per sismògrafs.

Sismes sbmarins.
S'anomena sisme submarí quan es produeix a la mar. Siés molt elevat i el fons s'eleva, es produirà una ona sísmica, tsunami.

Sismes tectònic.
Es produeixen a causa del moviment de masses rocoses l llarg de falles i friccions entre plaques. Estan lligats a tots els moviments de l'escorça terrestre. Són els més catastrofics.

Sismes volcànics.
Són conseqüència del moviment del magma del subsòl i de les erupcions que de vegades són molt explosives. Es produeixen prop dels volcans i són menys freqüents i de menos intensitat que els tectónics.

No hay comentarios:

Publicar un comentario